Türk Kadınları Kültür Derneği Vizyonumuz

Posted in Uncategorised

Türk Kadınları Kültür Derneği Vizyonumuz

Muhteşem bir geçmişin zengin kültür hazinelerini nesilden nesile aktaran Türk anası, âile yapımızdaki vazgeçilmez iki unsurdan biri olarak evinin düzeninde, ve mübarek âile ocağının sönmemesinde en büyük rolü üstlenmiştir. Onun eserleri belki ilk bakışta gözümüze çarpmayabilir. Ancak etraflıca düşünülürse âile içinde kadının vazifelerinin önemi ve değeri daha iyi anlaşılacaktır. Aileyi kuran ve devam ettiren, ülkemizin yarınlarına sahip çıkacak olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren kadınlarımızdır.

Vatan ve milletimize hizmet yolunda, topraklarımızı vatan yapanların iman, irfan, ve hizmet aşkından kuvvet alan Türk Kadını, O Ana kadın, yurdu ve yuvası için tehdit oluşturan  tehlikelere karşı birleşme ihtiyacını duymuştur.   İşte bu inançla ve bu inancı en fazla hissedenlerin başında gelen Muhterem Samiha Ayverdi H.ef.nin fikrî önderliğinde ve Sabahat Gülay H.ef. nin başkanlığında 47 yıl önce 6 mayıs 1966 yılında TÜRK EV KADINLARI  DERNEĞİ  vücud bulmuştur. 

Dün Millî mücadelede cephane taşıyan, can ve kan veren anaların kızları ve torunları ,o günün ve bu günün Türkiyesini yükseltme savaşına; faziletini,  ilmini, irfanını ve alınterini katmak zorunda olduğunu hisseden TÜRK KADINI, şimdi de iş başındadır.  Artık ev kadını aynı zamanda memleketin fikir kadını da olmak , Evinin saadeti kadar memleketinin selâmetini de düşünmek durumundadır. İşte  bu noktadan hareketle Türk Ev Kadınları Derneği, Türk Kadınına Kültürümüz içinde yer alan bizi biz yapan ve  millî varlığımızı teşkil eden değerlerin  yaşatılmasında, gençlerimize aktarılmasında fikren yardımcı olmak, gayretindedir .

Türk ev  Kadınları Derneği, 1970 yılında Kamu Yararına hizmet eden dernekler arasına alınmış, 1973 yılında ise “TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ” adını almıştır. Adı değişmiş ama  Gaye ve hedefinden asla sapmamış, Memleketimizin geçtiği dar kapılar da dahil olmak üzere  hizmetini kesintiye uğratmadan sürdürmüştür. İnanılan, güvenilen itibarlı ve hiçbir siyasî menfaat gözetmeyen bir hizmet kapısı olmuştur.

Derneğimizin faaliyetlerini kısaca özetleyecek olursak; 

1-Çalışmalarımızda Kültürümüzü meydana getirten dil, din, tarih, san’at, örf ve âdetlerimizle ilgili konulara ağırlık verilmiştir. Millî tarih, millî dil ve dinden beslenmeyen nesillerin kaybedileceğini asla unutulmamıştır

2-Sayın Semih Sergen, ve Ümit Sergen tarafından senelerce yürütülen Doğru ve güzel Türkçe konuşma kursları açılmıştır. 

3-Kitap tanıtma toplantıları düzenlenmiştir. .

4-Bu gün misafir edeceğimiz  vefalı dostumuz  Prof. İlber Ortaylı tarafından Tarih sohbetleri ve dersleri verilmiş,Vatan sevgisinin Kültür coğrafyamızı tanımakla mümkün olacağı düşüncesiyle özellikle gençlerimiz için “Coğrafyadan Vatana” adı altında geziler tertiplenmiştir. İlber Ortaylı Hocamız bu konuda da bizi ihyâ etmiştir.

5-Klasik sanatlarımızın, musikimizin yaşatılması için Kurslar açılmış konserler düzenlenmiş, yurt içinde ve yurt dışında türk süsleme sanatları ve Türk el işleri  sergileri açılmıştır.

6-On yıl devam eden Tiyatro eserleri ve Çocuk şarkıları beste yarışmaları yapılmıştır.

7-Okullarda velilerle sağlık, çocuk eğitimi konularında sohbetler, gecekondu   ziyaretleri,  ile  okuma yazma kursları açılmıştır

8-Osmanlıca metinleri okuma kursları açılmıştır.

9-Manevî değerlerimiz ve kıymet hükümlerimizin yaşatılması ve tanıtılması için   çocuk iftarları ve çeşitli programlar hazırlanmıştır.

10-Üniversite öğrencilerine eğitim bursu verilmiştir.

11-Çocuklarımızın maruz kaldığı propagandalara, bildirilerimizle, çeşitli

toplantılarımızla, karşı çıkılmıştır.

12-Konferans, panel, açık oturum metinlerinin, özgün eserlerin, Tiyatro eseri yarışmasında derece alan iki eserin, Güzel söz, vecize ve atasözlerinin papatya amblemine basmı yapılmış, çok önemli bir faaliyet olan Saz şairlerinin bestelenmiş şiirleri  ve masal plakları hazırlanmıştır.