Türk Kadınları Kültür Derneği Misyonumuz

Türk Kadınları Kültür Derneği, 6 Mayıs 1966 yılında "Türk Ev Kadınları Derneği" adıyla kurulmuş, 1971 yılında bu isim "Türk Kadınları Kültür Derneği" olarak değiştirmiştir. 10 11.1970 tarih ve 7/1552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

"Kamu yararına çalışan dernekler" arasına alınmıştır. 

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) Genel Merkezi, Ankara'dadır. Derneğimizin, İstanbul, Kütahya, Manisa ve Isparta, Konya Gaziantep, Adana, Bursa şubeleri  mevcut olup başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Derneğimiz, Millî varlık ve bütünlüğümüzün korunmasında, kadınlarımızın büyük mesuliyeti olduğuna inanmaktadır. Aileyi kuran ve devam ettiren, ülkemizin yarınlarına sahip çıkacak olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren kadınlarımızdır.

Gayemiz, kadınlarımızın yuvasını, yurdunu ve kimliğini koruyabilmesi için, aşırı ve yıkıcı ideolojilere karşı bilgilendirilmesi, millî varlığımızı oluşturan kültür, tarih, manevî değerler ve kıymet hükümlerinin yaşatılması ve gençlerimize aktarılmasında kadınlarımıza fikren yardımcı olmaktır. 

Yurdumuzun kalkınması, vatanımızın yücelmesi ve milletimizin mutluluğu yolunda hizmet etmek dernek faaliyetlerinin hareket noktası ve ana hedefidir.