TURKKAD Faaliyetleri Konferanslar

Posted in Uncategorised

Türk Kadınları Kültür Derneği

1966-2014 tarihleri arasındaki konferans, panel, açık oturum, sempozyum, anma toplantıları, konserler ve uluslararası faaliyetler:

KONFERANSLAR:

22 Kasım         1966                “Dilde Uydurmacılık ve Uydurma Kelimeler”;

                                                 Prof. Dr. Faruk Timurtaş

06 Aralık          1966                “Dil Davâsının Neresindeyiz”; Doç. Dr. Muharrem Ergin

20 Aralık          1969                “Türk Dilinin Gelişme yolları”;  Prof. Dr. Ahmet Temir

03 Ocak          1970                “Dil Buhranının Kültür-Politik Mahiyeti ve Tehlikeleri”;

                                                 Prof. Dr. Necati Akder

17 Ocak          1970                “İmparatorluk Dilleri”; Nihat Sâmi Banarlı

31 Ocak          1970                “Türk Dilini Kısırlaştırma Hareketleri”; Prof. Osman Turan

14 Şubat          1970                “Atatürk ve Dil Meseleleri”; Prof. Abdülkadir İnan

28 Şubat          1970                “Atatürk ve Dil İnkılabı (Vesikalarla)”; Adnan Ötüken

02 Mart            1972                “Yunus Emre”; Dr. Müjgân Cunbur

06 Mart            1972                “Cezayirli Hasan Paşa’nın Kişiliği ve Hizmetleri”;

                                                Samiha Ayverdi (Gazi Yetiştirme Yurdu öğrencilerine)

15 Nisan          1972                “Kahraman Türk Anaları”; Yazar Muazzez Arıoba

03 Aralık          1975                “Çeşitli Mesleklerde Türk Kadını”; Dr. Müjgân Cunbur

                                                (UNESCO tarafından ilân edilen KADIN YILI dolayısıyla)

18 Kasım         1980                “Âşure Günü”; Dr. Müjgân Cunbur

27 Aralık          1980                “Hz. Mevlana’nın 707. vefat yıldönümü dolayısıyla

                                                ÇinuçenTanrıkorur ve Semih Sergen tarafından

Musiki ve Âyin İcrası

07 Kasım         1981                “Atatürk’ü Anlamak”; Prof. Ercüment Kuran

15 Ocak          1983                “Günümüzde İnanmış Aydının Problemleri”;

                                                Prof. Dr. Mehmed Aydın

19 Mart            1983                “Edebiyat ve İnsan İlişkileri”; Tarık Buğra

12 Nisan          1983                “Doğumunun 100. Yılında Hezarfen Hattat Necmeddin

                                                Okyay’ın Hayatı ve Eserleri”; Uğur Derman

08 Kasım         1988                “Türkiye’de Tefekkürün Gelişmesi ve Felsefe Eğitimi”

                                                Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay

07 Şubat          1989                “Dünyamız Değişiyor”; Nezihe Araz

05 Aralık          1989                “Türk Toplumunda Vakfın Sosyal Değeri

                                                ve Vakıf Yapan Türk Kadınları”

11 Aralık          1990                “Mesnevi’den açıklamalı Hikâye ve Mesel”

                                                Prof. Dr. Meliha Ambarcıoğlu

17 Mart            1990                “Minyatürlerde Anadolu”; Dr. Namık Açıkgöz

25 Ocak          1992                “Orhun Abideleri ve Bugünkü Moğolistan”; Dr. Kâmil Uğurlu

21 Kasım         1992                “Balkanlarda Türk Kültür Varlığı”; Prof. Dr. Mustafa İsen

 

08 Nisan          1995                “Balkanlar ve Orta Doğu Türklüğü”

                                                Doç. Dr. Fadıl Demirci, Dr. Ömer Turan

18 Kasım         1995                “Anadolu’ya Birlik Fikrini Getirenler”; Dr. Müjgân Cunbur

08 Mart            1997                “Günümüzde Kadın ve Çocuk”; Dr. Selma Erk

31 Mayıs         1997                “Yabancı Dil Öğretimi mi, Yabancı Dille Eğitim mi?”;

                                                Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

24 Mart            1998                “Toplum ve Âile Çerçevesinde

                                                Türk Kadınının Yeri ve Önemi”

                                                Doç. Dr. Oya Akgönenç

16 Mayıs         1998                “Gençlerin Başarısında Doğru ve Güzel Konuşmanın Önemi”

                                                Semih Sergen (Derneğimizin Doğru ve Güzel Konuşma

                                                Kursu öğretmeni)

            1999 – 2000                “Coğrafyadan Vatana”; Prof. Dr. İlber Ortaylı

                                                (15 günde bir yapılan tarih dersleri – Konferans)

20 Nisan          2003                “Sâmiha Ayverdi’nin Tarih Anlayışı”; Doç. Dr. Nezihî Turan

14 Nisan          2002                “Öğrenme Stilleri”; Alp Boydak

12 Haziran       2005                “Kültürümüzde Âile”; CemalnurSargut(TÜRKKAD İst. Şb. Bşk.)

25 Mart            2007                “Mevlâna’da Kadın”; Dr. Müjgân Cunbur

25 Aralık          2007                “Mevlâna’da Kadın”; CemalnurSargut           

15 Mart            2009                “Peygamberimiz Döneminde Kadınlar”; Prof. Dr. Mustafa Fayda

27 Aralık          2009                “Mehmet Akif’i Anlama”; Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

10 Ocak          2010                “Yahya Kemal’i Okumak ve Anlamak”; Yılmaz Öztuna

06 Mayıs         2010                “Kuruluşumuzun 44. Yılı”; Prof. Dr. İlber Ortaylı

05 Aralık          2010                “Yunus Emre’ye Göre Ahlâk Değerleri”; Dr. Müjgân Cunbur

15 Mayıs         2011                “Vefa Yılı Toplantısı”; Prof. Dr. İlber Ortaylı

27 Kasım         2011                “Yeni Dünya Güvenlik Sistemi İçinde Türkiye”; Vahit Erdem

19 Aralık          2011                “Hz. Mevlâna’da Aşk”; CemalnurSargut

17 Şubat          2012                “Kuran’ı Yaşamak”; CemalnurSargut

19 Şubat          2012                “Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Tarih”; İsmet Binark

01 Nisan          2012                “Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar Kitabı Tanıtımı”; İsmet Binark

19 Nisan          2012                “Aşk ve Edep”; CemalnurSargut

06 Ekim           2012                “Edep ve Tevazu”; Dr. Müjgân Cunbur

18 Kasım         2012                “Tasavvuf ve Temel Kavramları”; İsmet Binark

02 Aralık          2012                “Mutasavvıf ve Mütefekkir Yazar Sâmiha Ayverdi’nin

Tasavvuf Anlayışı”; İsmet Binark

12 Aralık          2012                “Hz. Mevlâna’da Hoşgörü”; CemalnurSargut

20 Ocak          2013                “Mimar Sinan”; Dr. Aydın Yüksel

17 Mart            2013                “Gazalî”; Metin Aytaç

24 Mart            2013                “Sâmiha Ayverdi’nin Kültür Görüşü; İsmet Binark

04 Mayıs         2013                “Kâr-ı Natık”; Prof. Dr. Mustafa Tahralı

 

09 Kasım         2013                “Osman Yüksel Serdengeçti –Deli Rüzgâr Kitabı tanıtımı”;

Prof. Dr. Cemal Kurnaz

08 Aralık          2013                “Yakın Tarihimiz”; Prof. Dr. Ali Birinci

02 Şubat          2014                “Cumhuriyet Döneminde Türk Ocaklarında

Türk ve Batı Musikisi Faaliyetleri”; Coşkun Bağır

09 Mart            2014                “İstiklâl Savaşında Türk Kadınının Rolü”; Mukaddes Arslan

23 Mart            2014                “Sâmiha Ayverdi’yi Anlamak”; Prof. Dr. Nurullah Çetin

13 Nisan          2014                “31 Mart Vak’ası”; Prof. Dr. Ali Birinci

27 Nisan          2014                “Vefatının 30. Senesi münasebetiyle Ekrem Hakkı Ayverdi”;

Güner Topuz

11 Mayıs         2014                “İstanbul’la Rumeli Arasında Bir İrfan Köprüsü: Sâmiha Ayverdi”;

            Yard. Doç. Dr. Mehmet Samsakçı

AÇIK OTURUMLAR – PANELLER – SEMPOZYUMLAR

 

8 Ocak                        1973                “Türkiye’de Millî Eğitim”

                                                            Prof. Dr. Osman Okyar

                                                            Prof. Dr. Ercüment Kuran

                                                            Doç. Dr. Fuat Turgut

                                                            Zekâi Baloğlu

                                                            Hasan Celâl Güzel

17 Nisan          1973                “Türk Cemiyetini Yaşatan Değerler”

                                                            Prof. Dr. Ercüment Kuran

                                                            Prof. Dr. Necati Öner

                                                            Doç. Dr. Kemâl Aytaç

                                                            Dr. Doğan Cüceloğlu

19 Mart            1973                “Türkiye’de Kültür Buhranı”

                                                            Prof. Dr. Yaşar Önen

                                                            Prof. Dr. Ercüment Kuran

                                                            Prof. Dr. Necati Öner

                                                            Prof. Dr. Oluş Arık

                                                            Doç. Dr. Doğan Cüceloğlu

10 Aralık          1974                “Türkiye’de Dil Meselesi”

11 Mart            1975                “Türkiye’de Sanat Meselesi”

04 Kasım         1975                “Sosyal ve Kültürel Hayatımızda Türk Kadını”

23 Mart            1976                “Türkiye’de Demokrasinin İşleyişi”

14 Aralık          1976                “Türkiye’de İnsan Hakları”

                                                            Prof. Dr. Yaşar Karayalçın

                                                            Prof. Dr. İlhan Akipek

                                                            Prof. Dr. Ercüment Kuran

                                                            Prof. Dr. Ergun Özbudun

08 Mart            1977                “Tarihte ve Günümüzde Sosyal Dayanışma”

                                                            Prof. Dr. Hasan Tan

                                                            Prof. Dr. Nejat Göyünç

                                                            Prof. Dr. Erol Cansel

                                                            Prof. Dr. Sait Dilik

13 Aralık          1977                “Türk Tarihi”

                                                            Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

                                                            Prof. Dr. Ercüment Kuran

                                                            Doç. Dr. Süha Akşin

                                                            Dr. Bahaeddin Yediyıldız

17 Aralık          1978                “Türk Dili ve Edebiyatı”

                                                            Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu

                                                            Prof. Dr. Ahmet Temir

                                                            Prof. Dr. Zeynep Korkmaz

                                                            Prof. Dr. Hasan Eren

25 Nisan          1978                “Türk Mûsikisinin Tarih İçindeki Gelişmesi”

                                                            Murat Bardakçı

                                                            Ethem Ruhi Üngör

                                                            Yalçın Tura

                                                            ÇinuçenTanrıkorur

23 Kasım         1985                “Genel ve Meslekî Kültürün Gelişmesinde Okunması

                                                Gerekli Kitaplar”

                                                            Prof. Dr. Yaşar Karayalçın

                                                            Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu

                                                            Prof. Dr. Aydın Yalçın

                                                            Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

27-28 Nisan     1985                “Müzik Sempozyumu – İlk, Orta ve Yüksek Öğrenim

                                                Gençliğine nasıl bir Müzik Eğitimi Vermelidir?”

                                                ÇinuçenTanrıkorur’un rehberliğinde Dünya Gençlik

                                                Ve Müzik Yılı dolayısıyla tertiplenmiştir.

 

 

 

 

 

 

9 Nisan            1988                “Genel Kültürün Gelişmesinde Okunması Faydalı Kitaplar”

                                                            Prof. Dr. Yaşar Karayalçın

            Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu

            Prof. Dr. Bilge Ercilâsun

            Prof. Dr. Aydın Yalçın

            Doç. Dr. Kenan Gürsoy

            Doç. Dr. Mustafa Erdoğan

            Dr. Mustafa Erdoğan

01 Mayıs         1988                “Orhun Abideleri (Tartışmalı Toplantı)”

                                                            Doç. Dr. Bilge Ercilâsun

                                                            Doç. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Doç. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

                                                            Doç. Dr. Özkan Bilgi

                                                            Dr. Leylâ Karahan

                                                            Dr. Hüseyin Özbey

07 Ocak          1989                “Hayatımızdaki Çeşitli Sıkıntılar ve Ruh Sağlığımız”

                                                            Prof. Dr. Fevzi Samuk

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Psikolog Dr. Aysel Özlü

                                                            Dr. Ali İhsan Şener

21 Aralık          1991                “Yunus Emre Semineri” ve Ahmet Hatipoğlu Korosu

                                                            Prof. Dr. ÂmiranKurtkan

                                                            Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

                                                            Dr. Müjgân Cunbur

                                                            Nezihe Araz

5 Aralık            1992                “Türk Âilesi” Paneli

20 Şubat          1993                “Ortak Türkçe Meselesi” Paneli

04 Mayıs         1996                “Gönüllü Kuruluşların Cemiyet Hayatımızdaki Yeri ve

                                                Türk Kadınları Kültür Derneği” 30. yıl Paneli ve

                                                İpek Yolu Topluluğu

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Prof. Nur Vergin

                                                            Dr. Müjgân Cunbur

                                                            Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

                                                            Prof. Dr. İlber Ortaylı

                                                            Dr. Mustafa Çalık

14 Kasım         1998                “Cumhuriyetin Türk Kadınına ve Âilesine Getirdikleri”

                                                 Cumhuriyetin 70. Yılı dolayısıyla Amasya’da yapılan Panel

                                                            Dr. Müjgân Cunbur

                                                            Doç. Dr. Belkıs Gürsoy

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

6 Nisan            2002                “Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme ve Tesirler”

                                                Panel-İmza Günü

                                                            Alev Alatlı

                                                            Prof. Dr. İlber Ortaylı

30 Nisan          2006                “Sâmiha Ayverdi’de İnsan ve Tasavvuf” Panel

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Prof. Dr. Mehmet Demirci

                                                            Prof. Dr. Rahmi Karakuş

                                                            Sadık Yalsızuçanlar

02 Nisan          2007                “Siyaset ve Etik” Sempozyum

15 Nisan          2007                “Türkçe ve Doğru Telaffuzu” N.S. Banarlı’nın

                                                100. Doğum Yılı Vesilesiyle Panel

                                                            Prof. Dr. AhmedBicanErcilâsun

                                                            Prof. Dr. Şeymâ Güngör

                                                            Aysel Yüksel – Ayverdi Enstitüsü Müdürü

                                                            Dr. Melike Türkân Bağlı

16 Şubat          2008                “Tasavvuf ve Batı Dünyası”

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

12 Mayıs         2007                “Kadın ve Kültür” Paneli

                                                            Prof. Dr. Beyza Bilgin

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Hasan Celâl Güzel

                                                            Dr. İnci A. Birol

                                                            Dr. Fulya Bayraktar

22 Kasım         2008                “Yahya Kemal ile Bir Medeniyeti Yeniden

Okumak” Sempozyumu

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Prof. Dr. Sadettin Ökten                                                                                                 

                                                            Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar

                                                            Dr. Murat Yılmaz

                                                            Prof. Dr. Belkıs Gürsoy

                                                            Beşir Ayvazoğlu

                                                            Mustafa Armağan

                                                            Prof. Dr. Nezihi Turan

                                                            Prof. Dr. Naci Bostancı

4 Ekim             2009                “Kültürümüzde Tezyini Sanatların Yeri” Paneli

                                                            Prof. Dr. Çiçek Derman

                                                            Prof. Dr. Uğur Derman

                                                            Dr. İnci A. Birol

                                                            Yağmur Tunalı

20 Şubat          2011                “2011 Yılı Kültürümüze Hizmet Ödülü” Dr. Müjgân Cunbur

09 Mart            2013                “2012 Kültürümüze Hizmet Ödülü” İlber Ortaylı

14 Aralık          2013                “Bir Büyük Öğretmen Sâmiha Ayverdi” Paneli

Prof. Dr. Mehmet Demirci

                                                            Doç. Dr. Zekeriya Başkal

                                                            Arş. Gör. Emine Gözde Özgürel

                                                            Dr. CangüzelZülfikâr

                                                            CemalnurSargut

 

 

ANMA TOPLANTILARI

 

04 Nisan          1989                “Fevziye Abdullah Tansel’i Anma Toplantısı”

25 Aralık          1999                “Hz. Mevlâna Anma Toplantısı”

                                                            Dr. Müjgân Cunbur

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                Konser: Zâvil – Aşiran Mevlevi Âyini – ÇinuçenTanrıkorur

30 Nisan          1994                “Türk Kültürüne Hizmet Edenler – 1 – Sâmiha Ayverdi”

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Dr. Turgut Alsırt

                                                            Prof. Mehmet Demirci

                                                            İsmet Binark

                                                            Zeynep Uluant

21 Aralık          1996                “Türk Kültürüne Hizmet Edenler – 2 – Mehmet Âkif Ersoy”

                                                            Dr. Müjgân Cunbur

                                                            Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay

                                                            Ali Rıza Akdemir

1 Kasım           1997                ““Türk Kültürüne Hizmet Edenler – 3 – Müjgân Cunbur”

                                                            Sabahat Gülay

                                                            İlhan Ayverdi

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Melike Türkân Bağlı

26 Şubat          2000                “Sâmiha Ayverdi Anma Toplantısı”

29 Nisan          2001                “Türk Kültürüne Hizmet Edenler – 4 – İlk Kadın Felsefecimiz

Semiha Cemal”

            Dr. Müjgân Cunbur

            Prof. Kenan Gürsoy

            Dr. Fulya Avcı

 

 

 

09 Şubat          2002                “Türk Kültürüne Hizmet Edenler – 5 – Dr. Safiye Erol (yazar)”

                                                            Prof. Dr. Kenan Gürsoy

                                                            Prof. Dr. Belkıs Gürsoy

                                                            Dr. Fulya Avcı

22 Mart            2003                “Sâmiha Ayverdi” anma toplantısı, ismet Binark

20 Mart            2004                “Hatıralarla Sâmiha Ayverdi Hanımefendi”

                                                            Dr. Müjgân Cunbur

                                                            Dr. Turgut Alsırt

                                                            Dr. Rana Özkan

                                                            İnci Palsay

20 Mart            2005                “Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı”

25 Mart            2007                “Sâmiha Ayverdi – Turgut Alsırt”       

 

23 Mart            2008                “Vefatının 15. Yılında Sâmiha Ayverdi Hanımefendi’yi

Anma Toplantısı’’

                                                            Güner Topuz

                                                            Osman Öztekin

                                                            Vahit Eldem   

                                                            Emine Bağlı

22 Mart            2009                “Sâmiha Ayverdi”; İsmet Binark

21 Mart            2010                “Vefatının 17. Yılında Sâmiha Ayverdi’yi Anma”

                                                            Turgut Alsırt

                                                            Güner Topuz

20 Mart            2011                “Vefatının 17. Yılında Sâmiha Ayverdi’yi Anma”

Turgut Alsırt

                                                            Sâmiha Güner                                                                       


 

KONSERLER

 

04 Şubat          1972                “Dede Efendi Konseri” Nevzat Atlığ yönetimindeki

                                                Klasik Türk Musikisi Korosu

12 Ocak          1991                “Yunus Emre’nin Bestelenmiş Şiirleri”

                                                (UNESCO Yunus Emre Yılı Dolayısıyle Yusuf Ömürlü

                                                İdaresinde Kubbealtı Mûsiki Topluluğu)

25 Aralık          1999                “Hz. Mevlâna’yı Anma Konseri: Zâvil – Aşîran Mevlevî Âyini”

                                                Beste: ÇinuçenTanrıkorur

                                                Gazi Üniversitesi Türk Mûsîkisi Korosu

                                                Kültür Bakanlığı Türk Mûsîkisi Topluluğu

                                                Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İpek Yolu Musiki Topluluğu

                                                Ahmet Hatipoğlu Korosu gibi topluluklar değişik tarihlerde

                                                çeşitli konserler vermişlerdir.

29 Kasım         2007                “Ud Resitali”; Doç. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

25 Aralık          2007                “Lâ Edri Grubu Tasavvuf Mûsîkisi Konseri”

08 Mart            2008                “Türk Müziği Nağmelerinde Kadın” Açıklamalı Konser

                                                Ahmet İnam ( Konuşmacı),

                                                Tahir Aydoğdu (Kanun),

                                                Timuçin Çevikoğlu  (Solist)   

07 Mart            2009                “Ud Resitali ve Türk Musikisi” Gülçin Yahya Kaçar ve Topluluğu

06 Mayıs         2010                “Kuruluşumuzun 44. Yılı Konseri” Dr. Timuçin Çelikoğlu

20 Şubat          2011                “Sn. Müjgân Cunbur’un‘’Osmanlı Dönemi Türk

Kadın Şairleri” Kitabında Yer Alan Bazı Eserlerden Oluşan Konser Solist Çiğdem Gürdal

08 Mart            2011                “Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri”

16 Aralık          2012                “Lâ Edrî Topluluğu Tasavvuf Musikisi Konseri”

04 Mayıs         2013                “Kâr-ı Natık icrası’’ Elif Uyar

(Bestekâr: Zeki Atçeken ve Lâ Edrî grubu eşliğinde)

 

 

11 mayıs 2014 Mehmet Samsakcı “İstanbul’la Rumeli Arasında Bir İrfan Köprüsü: Samiha 

 

Ayverdi”

 

2 aralık 2014 Doç Dr. FulyaBayraktar “İlk Kadın Felsefeci Semiha Cemal Hanım”

 

1 mart 2015 Neşet Ersoy “İslamda İnsan”

 

22 mart 2105 “Samiha Ayverdi’yi Anma ve Samiha Ayverdi makale yarışması ödül töreni-

 

Konuşmacı:Prof. Dr. Semahat Yüksel “Fatih’teki Komşular”

 

24 mayıs 2015 Prof. Dr. Ali Birinci “Vefatının 32. Yılında Necip Fazıl”

 

27 haziran 2015 Evkuran Otel geleneksel çocuk iftarı

 

20 ekim 2015Cemalnur Sargut “Muharrem”

 

13 aralık 2015 Prof. Dr. Cemal Kurnaz “Divan Edebiyatında Aşk”

 

 

17 ocak 2016 Mehmed Akif Köseoğlu “İstanbul Tekkeleri”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ULUSLARARASI PROGRAMLAR

 

·                İstanbul’da Uluslararası Habitat Toplantısı (İTÜ’de)

·                Ankara Yerel Habitat, Kolaylaştırıcı Komite Toplantısı (ODTÜ’de)

·                Avrasya Yönetici Kadınlar Kongresi (İstanbul – Marmara Oteli)

·                Güneydoğu Avrupa Liderlik Girişimi İçin Bir Eylem Diyaloğu (SEELİDA)

“21. Yüzyıl için Kadın Liderlerinin Demokrasi için yerel, bölgesel ve uluslararası

başarılı ortaklıklar kurması” konulu AB projesi (10 Balkan ülkesinin

temsilcileri katılmıştır. Romanya-Makedonya-Yunanistan-Türkiye-Slovenya-

Bulgaristan’da yürütme kurulu toplantıları yapılmış, Türkiye’den öğretim

üyeleri, parlamenterler, bürokratlar eğitimci olarak yer almışlardır.)

·                Ankara’da AB Projesi “Uyuşturucu Karşıtı Gençlik”

·                Ankara’da Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Kurultayına

tebliğle iştirak.

·                Kayseri’de Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Kurultayına iştirak

·                İstanbul’da AB Projesi “Türk – Balkan Kadınları Buluşması”

·                İstanbul’da Hz. Mevlâna Sempozyumu

·                14-16 Aralık 2012 Hacı Bayram-ı Veli Uluslararası Sempozyumu (Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde 10 oturumda gerçekleştirilmiştir.)

 


 

TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINLARI

 

KİTAPLAR:

1-    I-IV. Seri konferanslar (1967 yılında verilen konferanslar)

2-    V-VIII Seri konferanslar (1967 yılında verilen konferanslar)

3-    IX-XII Seri konferanslar (1967 yılında verilen konferanslar)

4-    XIII-XVI Seri konferanslar (1967 yılında verilen konferanslar)

5-    Kırk Ambar, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Ankara, 1972.

6-    Osmanlı İmparatorluğu Hakkında Bazı Düşünceler Prof. Dr. Nejat Göyünç,

(Konferans), Ankara, 1972.

7-     Türkiye’de Milli Eğitim (Açık Oturum), Ankara, 1973.

8-     Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Sovyet Yorumu.

Prof. Dr. FâhirArmaoğlu (Akademik Seminer), Ankara, 1973.

9-     Çocuklarımıza Şiirler, Prof. Dr. Şükrü Elçin, Ankara, 1974.

10-   Millî Kültür Politikamız Üzerine (Akademik Seminer),

Mehmet Önder, Ankara, 1975.

11-   Türkiye’nin Sosyal Yapısına Göre Eğitimde Verimlilik (Akademik Seminer),

Prof. Dr. Nihat Nirun, Ankara, 1975.

12-   Meritokrasi. Yığınların Aldatılması (Akademik Seminer),

Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Ankara, 1976.

13-   Türkçülük ve Milliyetçilik (Akademik Seminer)

Prof.Dr. Şükrü Elçin, Ankara, 1978.

14-   Yeni Türkçe’nin Gelişmesi (Akademik Seminer)

Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Ankara, 1980.

15-   Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi (Akademik Seminer), Ankara, 1985.

16-   Genel ve Mesleki Kültürün Gelişmesinde Okunması Gerekli Temel Kitaplar

(Açık Oturum), Ankara, 1986.

17-   Türk Ailesi (Panel), Ankara, 1992.

18-   Balkanlarda Türk Kültür Varlığı (Konferans),

Doç. Dr. Mustafa İsen, Ankara, 1993.

19-   Sâmiha Ayverdi (Panel), İstanbul, 1997.

20-   Ortak Türkçe Meselesi (Panel), İstanbul, 1997.

21-   Türk Kadını İçin, Dr. Müjgân Cunbur, Ankara, 1997. İkinci baskı 2007

22-   Vefatının 10. Yılında Sâmiha Ayverdi.

23-   Sâmiha Ayverdi’nin Doğumunun 100. Yılı Dolayısıyla

“İnsan ve Tasavvuf” Paneli.

24-   41. Yıl dolayısıyla ‘’Hatıra Kitabı’’ Ankara 2007.

25-   Siyaset ve Etik (Sempozyum)Ankara 2007

26-   Yahya Kemâl ile bir Medeniyeti Yeniden Okumak (Sempozyum) Ankara 2008

27-   Kadın ve Kültür 41.Yıl paneli Ankara 2010

28-   Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri, Dr. Müjgân Cunbur, Ankara Ocak 2011

29-   Yahyâ Kemâl’in Millîyetçilik Anlayışı, Yılmaz Öztuna, Ankara Mart 2011

30-   Yunus Emre’ye Göre Ahlâk Değerleri, Dr. Müjgân Cunbur, Ankara, Mayıs 2011.

31-   Mutasavvıf ve Mütefekkir Yazar Sâmiha Ayverdi’nin Tarihimizle İlgili Tesbit ve Tahlilleri, İsmet Binark, Ankara, Şubat 2012.

32-   Tasavvuf ve Temel Kavramları. İsmet Binark, Ankara Şubat 2012

33-   Sâmiha Ayverdi’nin Kültür Görüşü, İsmet Binark, Ankara, 2013

34-   .Mutasavvıf ve Mütefekkir Yazar Sâmiha Ayverdi’nin Tasavvuf Anlayışı

İsmet Binark, Ankara, 2013.

 

TİYATRO ESERLERİ:

 

I-     Nilüfer, Nureddin Sevin, Ankara, 1969.

 

II-    Alexius’un Sancıları, Nureddin Sevin, Ankara, 1969.