05 Apr 2014

Sâmiha AYVERDİ Makale Yarışması - Sürenin Uzatılması Hakkında

Sâmiha AYVERDİ Makale Yarışması - Sürenin Uzatılması Hakkında

Sâmiha Ayverdi baba tarafından ceddi Ramazanoğullarına anne tarafından ise Kânunî’nin Budin seferinde şehit olan Gül Baba’ya kadar uzanır.

1905 Kasımında bir kadir gecesi İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya gelen Sâmiha Ayverdi köklü bir aile geleneğine sahiptir. Resmî tahsiline ilâveten, yetişmesinde bu gelenek ve göreneğin büyük payı vardır.

Ayrıca, küçük yaşlarından itibaren dinlediği selâmlık sohbetlerini, okuduğu kitapları ve daha sonra yaşadığı devirleri, (küçük yaşlarını dikkate alırsak 2.Abdülhamit,  2. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ve Cumhuriyet) çok kuvvetli olan hafızasına nakşetmiştir.

İyi derecede Fransızca öğrenmiş, Doğu ve Batı klâsiklerini tanımış tarih, tasavvuf ve edebiyat konularında kendini yetiştirmiş fakat küçük yaşından beri özellikle edebî eserlerde durmuştur.

İlk eseri 1938 yılında vermiş, sayıları şu anda 42 olan kitaplarının 33 tanesi  hayattayken, diğerleri ise daha sonra yayınlamış ve yayınlanmaktadır.

“Kolay mı yazarsınız” diye soran bir gazeteciye verdiği cevapta, nasıl yazdığını “Düşünmek ihtiyacı en büyük zevkimdir. Hiçbir şeyin tam tesiri altında kalmadım. Ancak okuduklarım şahsî bir terkip halinde uzun  bir fabrikasyondan sonra benden dışarı fırladı” diye özetlemiştir. (O da Bana Kalsın –sf.16)

Ancak, Sâmiha Hanımefendi, sadece kendi fikir ve yazı dünyası içinde kalmaz. Aynı zamanda bir aksiyon insanıdır. Derneğimizin de fikir mîmarı ve isim annesidir.

Kültürümüzde, kadının eş olarak, anne olarak aile ve toplum hayatındaki önemini her vesile ile dile getirmiş, bu konuda da organize olmak gerektiği hususunu vurgulamıştır.

İşte bu sebeple, Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) olarak vefatının 21. Yılı münasebetiyle, O’nun fikirlerini anlatmak,  tanıtmak ve yaşatmak gayesiyle 17-30 yaş arası gençlere yönelik ödüllü bir makale yarışması düzenlemeye karar verdik.

DERNEĞİN TARİHÇESİ:

Türk Kadınları Kültür Derneği(TÜRKKAD), 6 Mayıs 1966 yılında "Türk Ev Kadınları Derneği" adıyla kurulmuş, 1971 yılında bu isim"Türk Kadınları Kültür Derneği" olarak değiştirilmiştir. Türk Kadınları Kültür Derneği 10 Kasım 1970 tarih ve 7/1552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu yararına çalışan dernekler" arasına alınmıştır. TÜRKKAD’ın İstanbul, Kütahya, Isparta, Konya, Manisa, Gaziantep ve Adana şubeleri bulunmaktadır.

Gayemiz; Millî değerlerimizden beslenmeyen nesillerin kaybedileceği düşüncesiyle kültürümüzün tarihimizin dilimizin ve kıymet hükümlerimizin yaşatılması,  hanımlarımız ile gençlerimize aktarılması, onların fikrî ve manevî gelişmelerine yardımcı olmaktır.

Derneğimiz kurulduğu tarihten bu yana insanlara ve cemiyete hiçbir karşılık beklemeden faydalı olma anlayışı ile seviyeli, özenilen, güvenilen, siyasî faâliyetlerden uzak, itibarlı, bir hizmet kapısı olmuştur.

Bu konulardan herhangi biri seçilebilir. Makale yarışmamıza ilgi göstereceğiniz ve gençlerimizinde ilgi duyacağı ümidiyle başarılarınızın devamını diliyoruz.

Saygılarımızla.

EMİNE BAĞLI

TÜRKKAD GENEL BAŞKANI

Read 10186 times Last modified on Friday, 09 May 2014 10:13
Rate this item
(0 votes)